hvem er vi

Urban MC, stiftet 8. mai 1996.
Klubben er tilsluttet Norsk Motorcykkel Union.


Styret i Urban MC:

Leder: Magnvor Grøtting

Nestformann: Rolf Riediger

Sekretær Roy Låmfjell

Kasserer Anne Skavåsen Hagejordet


Aktivitetskomiteen: 

Magnvor Grøtting

Terje Tjemsland

Ola Martin Kind 

Thomas Bjerkvoll


Revisor: Linda Riediger


Webmaster: Cato Krag

Send oss gjerne en epost.