Litt informasjon:

---- Urban MC

[Urban MC - logo] [NMCU] Urban MC, stiftet 8. mai 1996.
Klubben er tilsluttet Norsk Motorcykkel Union.

 
Styret i Urban MC:
Høvding: Kari-Anne Søreng
Nestformann: Thomas Bjerkvoll
Sekretær Ola Martin Kind
Kasserer Anne Skavåsen Hagejordet
Aktivitetskomiteen i Urban MC:
 

Magnvor Grøtting

 

Terje Tjemsland

 

Ola Martin Kind 

Materialforvalter i Urban MC:

Anita Bruheim

 
Valg komiteen i Urban MC:
Leder: ?
  ?
  ?
Revisor i Urban MC:
  Anita Bruheim
Webmaster i Urban MC:
 

Jimmy Olaisen


Titlene ovenfor på de forskjellige verv er ikke de offisielle! :-)                                     

[Forside] [Innhold]

Webmaster